beard ట్రాన్స్ప్లాంట్ తో అందమైన ముఖాన్ని పొందండి – ఆంధ్ర ప్రదేశ్

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ఫా:  beard ట్రాన్స్ప్లాంట్ తో అందమైన ముఖాన్ని పొందండి

షన్ ఇండస్ట్రీ అన్ని రకాలుగా కొత్తదనాన్ని కోరుకుంటుంది . మొగవాళ్ళకి ఛాతి మీద జుట్టు , అలాగే మంచి వాయిస్ , అందమైన సిక్స్ ప్యాక్ బాడీ ఉండచ్చు కానీ మొఖం మీద గెడ్డంమీసం ఉండకపోతే చూడటానికి బోగోరు . ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ కూడా అదే . టాలీవుడ్ లో విల్లన్ లే కాదు హీరోలు కూడా గెడ్డం మీసం పెంచుకుంటున్నారు . అమ్మాయిలు కూడా అదేఎక్సపెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈకాలం లో.ట్రెండ్ కి తగ్గట్టు  ఉండటం ఫాషన్ ఇప్పుడు .చాలా మంది మొగవాళ్ళు  గెడ్డం మరియు మీసం పెంచాలనుకుంటారు . కానీ అనివార్య కారణాల వాళ్ళ ఎంతప్రయత్నించినా ఫలించదు . ఇలాంటి వాళ్లకి విశాఖపట్నం లోనే అతిపెద్ద కాస్మెటిక్ సర్జరీ క్లినిక్ డాక్టర్ VJs ఆవిర్భవించింది . గత నాలుగేళ్లలో వందల కొద్దీ ప్రొసిజర్స్ చేసి ఆనతి కాలం లోనేపేరు ప్రఖ్యాతలు సొంతం చేసుకున్నారు . మీకు నచ్చినట్టు మీ ముఖం పైన గెడ్డం మరియు మీసం ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసి మీ ముఖాన్ని అందంగా తీర్చి దిద్దుతారు.

ముఖం పై జుట్టు రాకపోడానికి చాలా కారణాలు ఉండవచ్చు . వాటిలో కొన్ని ఇవి అయ్యుండచ్చు .

  • హార్మోనల్ఇంబ్యాలన్సు

శరీరాల్లో ఉన్న హార్మోన్స్ ఎలా పనిచేస్తాయో అనే దాని మీదనే మన అవయవాలు రెస్పొంద్ అవుతాయి . సరైన మోతాదు లో హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వకపోతే మొఖం పైన జుట్టు పెరగదు

  • జెనెటిక్స్

మన పూర్వీకుల బట్టే మన శరీరం లో చాల మార్పులు జరగచ్చు . దాని వలన కూడా మీ మొఖం పై జుట్టు రాకపోవచ్చు . మీ నాన గారు గాని లేదా మీ తాత గారి మొఖం పై జుట్టు లేకపోతేమీకు రాకపోవచ్చు . దానికే లేని జుట్టుని కూడా  ట్రాన్సప్లంట్ ద్వారా తెప్పించవచ్చు.

  • ఎమోషన్స్

డిప్రెషన్ లో ఉన్నవాళ్లకి కూడా మొఖం పై జుట్టు రాకపోవచ్చు

  • ఆక్సిడెంట్

మొఖం పై ఏదేనా ఆక్సిడెంట్, దెబ్బ  వల్ల కూడా కూడా జుట్టు రాకపోవచ్చు .

ఫేసియల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఎలా చేస్తారు ?

Beard ట్రాన్స్ప్లాంట్ FUE Technique ద్వారా చేస్తారు.దీనిలో తల వెనుక భాగం నుంచి జుట్టు తీసి మీ మొఖం పైన గెడ్డం మరియు మీసం మీద పెడతారు.పెట్టిన రెండు వారాలకు అదిపడిపోయి కొత్త జుట్టు మొలకడం ప్రారంభం అవుతుంది . పెట్టిన మూడు నెలలకి జుట్టు రావటం మొదలవుతుంది . ఆరు నెలలకి అందమైన గెడ్డం మరియు మీసం తో ఇష్టమైన వారినిమెప్పించచ్చు .

Looking for a better alternative between the two – Waxing and Laser hair Removal?

ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో లేజర్ హెయిర్ రిమూవల్ – లేజర్ కేశ తొలగింపు సేవ విశాఖపట్నం

Women want to get rid of unwanted hair from their certain body parts. For this, they have been using waxing traditionally for over the years. Waxing is an easy method of hair removal which can be performed at home or at a parlor or salon.

Laser Hair Removal

The other method which has become popular over the recent few decades is laser hair removal

This method involves the usage of laser light for hair removal. When the light comes in contact with melanin which is pigment in the hair, the light energy gets converted to heat energy which works against the hair follicles by damaging them causing a stoppage or slowing down of hair growth substantially.

How is waxing done?

In this method, the hot wax is applied to the hairy region from where hair is to be removed and then with the help of wax strip, hair is pulled out in its opposite direction. After this, the skin is cleaned with water and a napkin to remove the stickiness of wax. This is how axing is done. But, this is not a one-time treatment. The hair is to be removed every week, fortnight, or monthly depending on the hair growth. Besides, this can lead to some burns on the skin if the wax is too hot and many people experience a burning sensation after getting the waxing done. Also, waxing is a painful procedure for many as hair is pulled from its roots with force.

Distinguishing between laser hair removal and waxing

  • Longevity: laser hair removal offers a long-term solution to the hair removal and people can respond as early as 3 to 4 sessions or maximum 6 to 12 sessions observing thinning of hair growth and removal of hair permanently from the skin. Whereas the process of waxing does lead to hair removal for 3 to 4 weeks on removal, the hair reappears with the same growth after passing of certain time.
  • The pain involved: laser hair removal is an absolutely painless procedure in which hair is removed with the laser light causing no pain at all to the individual while the process of waxing is very painful when the hair is pulled with force from the roots making some women even scream while getting waxing done.
  • Cost consideration: waxing seems to be an economic process when a bill of only a few bucks is to be paid at the salon or the waxing equipment which is bought at home is quite reasonable. On the other hand, a considerable amount goes out for paying the bill of laser hair removal. Still, if the costs are compared in the long run, waxing turns out to be a costly procedure all in all with more visits to the salon or more sessions at home which are of recurring nature. In contrast, the cost constraint which appears to be bigger in terms of laser hair removal is less when evaluated carefully as it only involves a few sessions.

All in all, waxing is ideal for those who want only periodic removal of their hair and laser hair removal is suitable for those who want to have a permanent solution to their unwanted hair growth.